7. mesterkurzus (2018.10.16) – Nyomvonalas létesítmények értékbecslése

Az elmúlt hat alkalommal Mesterkurzusunk résztvevőihez újra és újra kérdést intéztünk: melyek azok
a gyakorlati problémák, amelyek leginkább foglalkoztatják őket? A válaszok között előkelő helyen
szerepelt a „nyomvonalas ingatlanok” értékelése.

Mit takar ez a kifejezés? Utakat, vasútvonalat, föld feletti vagy föld alatti vezetéket, kábelrendszereket.

Jellemzően közösségi célú ingatlanokról van szó, nagy hálózatok részeiről, speciális mérnöki
alkotásokról. Sok műszaki adat áll a rendelkezésünkre, de kevés piaci információ; nagy volumenekről
van szó, gyakran olyan infrastruktúrális elemekről, amelyek közvetlenül vagy közvetve terhelik a
környezetüket.

A Mesterkurzus során megosztottuk egymással a témában jártas – nyomvonalas létesítmények értékbecslését rendszeresen végző – kollégák ismereteit, felvetettük a felmerülő tipizálható elméleti és gyakorlati problémákat, és közös konszenzust alakítottunk ki ezek kezelésére.

7. mesterkurzus – Nyomvonalas létesítmények – Információk